ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური ანგარიშგება

შპს “სმარტ ფინანსი” საფინანსო მომსახურების ბაზარზე საქმიანობს 2009 წლიდან.

ჩვენი მიზანია კლიენტებს შევთავაზოთ დახვეწილი და ხელმისაწვდომი ფინანსური მომსახურება, ყოველთვის საუკეთესო პირობებით.

თავდაპირველად კომპანია წარმოდგენილი იყო ერთი ფილიალით ქ. ქუთაისში, თუმცა ფილიალების ქსელი სწრაფად გაფართოვდა და ახლა კომპანიას გააჩნია თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით მოწყობილი 11 ფილიალი და სათაო ოფისი.

2010 წლის სექტემბერში კომპანიამ რეგისტრაცია გაიარა საქართველოს ეროვნულ ბანკში და მიენიჭა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსი.

ახლო მომავალში დაგეგმილია ფილიალების ქსელის გაფართოება, ახალი პროდუქტებისა და ელექტრონული სერვისების დანერგვა.

ჩვენი პრინციპებია - სიმარტივე, გამჭვირვალობა, პროგრესი. 


სმარტი - ყოველთვის საუკეთესო პირობები, ყოველთვის ყველაზე წინ!