კარიერა

 "სმარტი" ზრდადი კომპანიაა. ორგანიზაცია მოტივირებულ კადრებს კომფორტულ და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს სთავაზობს. ორგანიზაციას აქვს საკუთარი ტრეინინგ ცენტრი, სადაც ხდება კადრების გადამზადება, მათი ცოდნის გაღრმავება და კომპანიის მოთხოვნებზე მორგება.

ახალი კადრების მიღების პროცესი რამოდენიმე ეტაპს შეიცავს. ეს შეიძლება იყოს გასაუბრება, წერილობითი ტესტი, სატელეფონო ზარი და ა.შ. ეტაპების რაოდენობა და სახეობა დამოკიდებულია მისაღები კადრის პოზიციაზე.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობის მსურველებს CV-ს გამოგზავნა შეუძლიათ როგორც ამავე საიტიდან, ასევე მისამართზე vacancy@smartfin.ge. მათი განხილვა საჭიროების შემთხვევაში აუცილებლად მოხდება.