გადაიხადე TBC Pay-ს საშუალებით

სმარტში გაფორმებული სესხის თანხის გადახდა შესაძლებელია არა მარტო სმარტისა და თიბის ბანკის ფილიალებში, არამედ TBC Pay-ს სწრაფი გადახდის აპარატებზეც. ისარგებლეთ დღე-ღამის ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში და შეასრულეთ სასურველი ოპერაცია ზედმეტი საბუთებისა და ხელმოწერების გარეშე, ამისათვის საკმარისია მოიძებნოთ უახლოესი სწრაფი გადახდის აპარატი და მიუთითოთ მსესხებლის დაბადების წელი და სესხის ნომერი.