დაპორტირდით ჩვენთან საუკეთესო პირობებით

დაპორტირდით ჩვენთან საუკეთესო პირობებით

სმარტი საუკეთესო და გამჭვირვალე პირობებს სთავაზობს მომხმარებლებს: დაბალი საპროცენტო განაკვეთი, ლითონების მაღალი შეფასება, შეღავათიანი კურსები, უფასო კომუნალური გადახდები კომპანიის კლიენტებისათვის, მინიმალური საკომისიო და არავითარი ფარული ხარჯები. სმარტის ფილიალებში უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი დაცულია. ცენტრალიზებული სისტემა საშუალებას გაძლევთ ნებისმიერ ფილიალში გადაიხადოთ პროცენტი და აითვისოთ რეზერვი თანხა, ამოაკლოთ და ჩაანაცვლოთ ნივთები. სესხების დაფარვა შეგიძლიათ დისტანციურადაც, სწრაფი გადახდის აპარატებზე, ინტერნეტბანკით, ხოლო მობილური აპლიკაციითა და ქოლცენტრით კი შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია საკუთარი სესხების, ძვირფასი ლითონებისა და გზავნილების შესახებ.