სმარტის სალაროები

სმარტის სალაროები

ვინაიდან სმარტის ფილიალები ცენტრალიზებულია, ორგანიზაციაში აღებული სესხის თანხის გადახდა შესაძლებელია მის ნებისმიერ ფილიალში. გადახდა შეუძლია ნებისმიერ პირს, ვინც წარადგენს პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას და არის სრულწლოვანი.

საბანკო ანგარიში

საბანკო ანგარიში

სმარტის სალაროები

სმარტის სალაროები

ინტერნეტბანკი

ინტერნეტბანკი

ვებ გვერდით გადახდა

ვებ გვერდით გადახდა

წარმატება დამოკიდებულია ინოვაციაზე