ინტერნეტბანკი

ინტერნეტბანკი

კლიენტს სესხის დასაფარი თანხის ჩარიცხვა შეუძლია ინტერნეტბანკის საშუალებით შემდეგ ანგარიშებზე:

 

"თიბისი" ბანკი TBC

 

GE13TB7569836180100001 (USD)

GE73TB0369836080100005 (GEL)

 

"საქართველოს" ბანკი BOG

 

GE38BG0000000273204700 (GEL / USD)


გადახდის დროს დანიშნულების ველში აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს: სესხის ნომერი (აუცილებელი მოთხოვნა), მსესხებლის პირადი ნომერი, ან მსესხებლის სახელი და გვარი.

რამოდენიმე სესხის დაფარვის შემთხვევაში შესაძლებელია ანგარიშზე თანხის ჯამურად შეტანა. ამ დროს დანიშნულებაში ყველა იმ სესხის ნომერი უნდა ჩაიწეროს, რომლებზეც უნდა გადანაწილდეს შეტანილი თანხა.

შესაძლებელია დოლარში არსებული სესხის თანხის ლარის ანგარიშზე ჩარიცხვაც, გადახდის დღეს არსებული ეროვნული კურსის გათვალისწინებით.

 

საბანკო ანგარიში

საბანკო ანგარიში

სმარტის სალაროები

სმარტის სალაროები

ინტერნეტბანკი

ინტერნეტბანკი

ვებ გვერდით გადახდა

ვებ გვერდით გადახდა

წარმატება დამოკიდებულია ინოვაციაზე