ვებ გვერდით გადახდა

სმარტში აღებული სესხის თანხის ჩარიცხვა შესაძლებელია ვებ გვერდზე tbcpay.ge.

მოცემული ვიდეოს საშუალებით დეტალურად გაეცნობით თანხის ჩარიცხვის პროცედურას.

შეკითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით სმარტის საინფორმაციო ცენტრს ტელეფონზე: (0431) 26 26 26.

საბანკო ანგარიში

საბანკო ანგარიში

სმარტის სალაროები

სმარტის სალაროები

ინტერნეტბანკი

ინტერნეტბანკი

ვებ გვერდით გადახდა

ვებ გვერდით გადახდა

წარმატება დამოკიდებულია ინოვაციაზე