საბანკო ანგარიში

საბანკო ანგარიში

კლიენტს სესხის დასაფარი თანხის გადახდა შეუძლია თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში შემდეგ ანგარიშებზე:

GE13TB7569836180100001 (USD)

GE73TB0369836080100005 (GEL)

გადახდის დროს დანიშნულების ველში აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს: სესხის ნომერი (აუცილებელი მოთხოვნა), მსესხებლის პირადი ნომერი, ან მსესხებლის სახელი და გვარი.

რამოდენიმე სესხის დაფარვის შემთხვევაში შესაძლებელია ანგარიშზე თანხის ჯამურად შეტანა. ამ დროს დანიშნულებაში ყველა იმ სესხის ნომერი უნდა ჩაიწეროს, რომლებზეც უნდა გადანაწილდეს შეტანილი თანხა.

შესაძლებელია დოლარში არსებული სესხის დასაფარი თანხის ლარის ანგარიშზე შეტანაც, გადახდის დღეს არსებული ეროვნული კურსის გათვალისწინებით.

ასევე შესაძლებელია თანხის გადახდა საქართველოს ბანკის ნებისმიერ ფილიალში ანგარიშზე: GE38BG0000000273204700 (GEL / USD)

საბანკო ანგარიში

საბანკო ანგარიში

სმარტის სალაროები

სმარტის სალაროები

ინტერნეტბანკი

ინტერნეტბანკი

ვებ გვერდით გადახდა

ვებ გვერდით გადახდა

წარმატება დამოკიდებულია ინოვაციაზე